www.rechtspraak.nl

Alle landelijke nieuwsberichten van de Rechtspraak
 1. Rechtbanken en gerechtshoven in Nederland vieren volgende week weer de Week van de Rechtspraak. Van 23 tot en met 27 september worden door het hele land activiteiten georganiseerd die laten zien welk werk rechters en raadsheren dagelijks doen.

  De week is deels gericht op jongeren, die een rechter voor de klas kunnen krijgen. Tijdens deze schoolbezoekjes krijgen leerlingen de kans om deze rechters het hemd van het lijf te vragen. Jongeren die de dingen liever online bekijken en willen reageren, kunnen vanaf 24 september terecht op Instagram. Speciaal voor hun leeftijdgenoten plaatsen de Rechtspraak Reporters daar ook stories (korte video’s) over de rechtspraak.

  Voor alle leeftijden

  Maar ook voor andere generaties is er genoeg te doen. Zo kun je bij de Haarlemse rechtbank meedoen aan een wandeltocht en is in Den Bosch iedereen welkom voor een duik in de rechtbankarchieven. Rechters nemen daar bijzondere uitspraken uit een ver verleden onder de loep en vertellen hoe het er nu aan toe gaat.

  Alles over de Week

  Het hele programma van de week staat op een speciale pagina. Bekijk daar welke activiteiten door de gerechten bij jou in de buurt worden gehouden!

 2. De Nederlandse orde van advocaten, het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak zijn geschokt door de gewelddadige dood van advocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum. Zijn verlies doet ons allen veel pijn.

  Hoewel het onderzoek naar dit zeer ernstige voorval nog in volle gang is, wijst alles in de richting van een grove inbreuk op onze democratische rechtsorde.

  Het is van groot belang dat advocaten, officieren en rechters hun werk in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen. Deze gebeurtenis is naast een persoonlijk drama ook een ernstige bedreiging voor onze rechtsstaat. Politie en OM zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke(n) wordt opgespoord. Wij wensen Derks gezin, familie, vrienden en collega’s heel veel sterkte met dit verlies.  Johan Rijlaarsdam,
  algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten

  Theo Hofstee,
  waarnemend voorzitter College van procureurs-generaal van het OM

  Henk Naves,
  voorzitter van de Raad voor de rechtspraak

 3. Rechtspraak wil meer wijkrechtbanken en achterstanden wegwerken

  De begroting van de Rechtspraak wordt de komende 3 jaar met gemiddeld 95 miljoen euro per jaar verhoogd. Hiermee bedraagt het totale budget circa 1 miljard euro. Dit zijn de Raad voor de rechtspraak en minister Dekker (voor Rechtsbescherming) overeengekomen.

  Ook is besloten dat de Rechtspraak anders wordt gefinancierd: vanaf volgend jaar worden vaste kosten voor een groot deel per zogenoemde lumpsum betaald, waardoor de daling van het aantal rechtszaken minder drukt op de begroting. Met dit prijsakkoord zijn de financiële tekorten weggewerkt. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘We kunnen eindelijk weer investeren in onze organisatie. We gaan energie steken in meer toegankelijke rechtspraak, digitalisering en laagdrempelige voorzieningen voor conflictoplossing, zoals de buurtrechter en de wijkrechtbank’.

  Daarnaast wil de Raad de doorlooptijden van rechtszaken verkorten en achterstanden wegwerken. Betrokkenen moeten nu te lang wachten voordat een zitting is ingepland. Een flexpool kan worden ingezet bij gerechten die extra hulp nodig hebben. Ook moet de digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak beter, zodat stukken makkelijker en sneller digitaal kunnen worden aangeleverd. De verwachting is dat alle voorgenomen initiatieven uiteindelijk bijdragen aan een lagere werkdruk voor het personeel binnen de Rechtspraak.

  Verantwoordelijkheid

  Aan het begin van dit jaar stelde een visitatiecommissie dat een stagnerende modernisering, een tekort aan medewerkers en financiële schaarste de rechtspraak in Nederland bedreigen.
  De positie van de rechtspraak als onafhankelijke derde staatsmacht moet worden geborgd en versterkt. Naves: ‘Iedereen binnen onze organisatie moet zijn verantwoordelijkheid nemen om te moderniseren. Ik wil stappen zetten om beter met elkaar samen te werken. Dat is nodig om in de toekomst gezaghebbende rechtspraak te kunnen blijven bieden.’

 4. Ook in Nederland is er behoefte aan rechters die in wijken en buurten op een laagdrempelige en toegankelijke manier rechtspreken. Dat is 1 van de belangrijkste uitkomsten van een onlangs verschenen onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de Belgische en Franse vrederechter. De Rechtspraak ziet deze conclusie als steun in de rug voor vergelijkbare projecten die inmiddels in Nederland gestart zijn.

  Informeel en oplossingsgericht

  De Rechtspraak experimenteert al enige tijd met verschillende vormen van toegankelijkere rechtspraak. Zo zijn in 2018 bijvoorbeeld de Rotterdamse regelrechter en de Haagse wijkrechter van start gegaan. Deze nieuwe vormen van rechtspraak geven mensen de kans op laagdrempelige wijze hun juridische problemen voor te leggen aan een rechter. Onder leiding van de rechter wordt gezocht naar een oplossing voor onderliggende problemen en waar nodig een juridische knoop doorgehakt.

  Invoering

  De conclusie van het WODC is dat de invoering van een ‘nabijheidsrechter’ een belangrijke bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk effectiever maken van rechtspraak. De onderzoekers bevelen aan de invoering geleidelijk te laten verlopen, als vervolg op de lopende experimenten binnen de Nederlandse rechtspraak.

 5. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast.

  Korte invoeringstermijn

  Vanwege de korte invoeringstermijn worden rondom 1 oktober alleen de procesreglementen aangepast waarop het wetsvoorstel de grootste impact heeft:
  • kanton dagvaardingszaken;
  • civiele dagvaardingszaken rechtbanken;
  • handel dagvaardingszaken hoven.
  De overige procesreglementen volgen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk op 1 januari 2020.

  Strekking van de procesrechtelijke wijzigingen

  Bij de procesrechtelijke wijzigingen gaat het, kort samengevat, om uitbreiding van de centrale rol van de mondelinge behandeling, de regierol van de rechter en het vervallen van het pleidooi. De dagvaarding en het verzoekschrift en de wijze van aanbrengen blijven in de huidige vorm bestaan (oftewel: de KEI-term 'procesinleiding' vervalt) en de rol blijft gehandhaafd.

  Stopzetting pilots handelsvorderingszaken

  De stopzetting van de pilots in Gelderland en Midden-Nederland is volop in voorbereiding. ‘Mijn rechtspraak’ en het ‘Aansluitpunt Rechtspraak’ worden niet afgesloten. Uitgangspunt is dat zaken die digitaal zijn aangebracht ook digitaal worden afgerond. Vanaf 1 oktober wordt de procesinleiding vervangen door de dagvaarding. Dagvaardingen die op of na 1 oktober betekend zijn, worden op papier ingediend, net als bij andere rechtbanken. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

  Overige wijzigingen

  Naast aanpassing van de procesreglementen wordt gewerkt aan aanpassing van rechtspraak.nl, formulieren, roljournalen en andere documenten. Het streven is om alle essentiële wijzigingen per 1 oktober gereed te hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Cookiewetgeving 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
 
www.cookierecht.nl 
www.opta.nl 
www.consuwijzer.nl

 

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage