www.rechtspraak.nl

Alle landelijke nieuwsberichten van de Rechtspraak
 1. Wetgeving maakt einde aan verschil in procesrecht rechtbanken

  De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd (eerstekamer.nl) met wetgeving die enkele belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht regelt. Hiermee krijgt de rechter bijvoorbeeld meer ruimte om regie te voeren in het begin van een procedure. Daarnaast maakt de aangenomen wet een einde aan het digitaal procederen bij handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Dit betekent dat voor alle nieuwe zaken die na de inwerkingtredingsdatum (1 oktober 2019 (pdf, 0 B)) van deze wet worden aangebracht bij alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht geldt.

  Verschil in procesrecht

  Met de nieuwe wet wordt wetgeving uit 2016 ingetrokken voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Deze wetgeving maakte een proef met digitaal procederen bij deze rechtbanken juridisch mogelijk. Omdat de Rechtspraak heeft besloten digitalisering anders vorm te geven en het digitaal procederen niet landelijk wordt ingevoerd, ontstond de onwenselijke situatie dat het procesrecht van de 2 rechtbanken afweek van de rest van het land. Aan deze situatie komt nu een einde.

  Vernieuwingen

  De wet uit 2016 gaf niet alleen mogelijkheden voor digitalisering. Deze bracht ook vernieuwingen in het civiele procesrecht. Het onlangs aangenomen wetsvoorstel regelt dat enkele belangrijke vernieuwingen uit de wet van 2016 nu worden overgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze komen door het wetsvoorstel beschikbaar voor alle rechtbanken en gerechtshoven in alle civiele zaken. De rechter krijgt bijvoorbeeld meer ruimte om regie te voeren in het begin van de procedure en kan zo meer maatwerk bieden voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling. Ook vervalt het pleidooi. Het is nog niet duidelijk wanneer andere onderdelen van de wet uit 2016 worden ingevoerd, zoals de procesinleiding en strakkere termijnen.

  Advocaten procederen voorlopig op papier

  Advocaten die, na inwerkingtreding van de wet, een civiele vorderingsprocedure starten bij de rechtbanken Midden-Nederland of Gelderland, moeten dat weer zoals voorheen op papier doen met een dagvaarding. De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland zullen de digitale zaken in beginsel digitaal afdoen. In zaken die de rechtbanken niet digitaal willen afdoen, zal contact worden gezocht met de betrokken advocaten. Deze situatie is tijdelijk, in afwachting van de plannen voor digitale toegankelijkheid in civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken.

  Invoering

  De wet treedt in werking op 1 oktober 2019. Deze datum is met name ingegeven om zo snel mogelijk het procesrecht bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland weer gelijk te trekken met de overige rechtbanken. Voor de procesrechtelijke vernieuwingen zijn aanpassingen nodig aan de procesreglementen. Hier wordt binnen de Rechtspraak op dit moment hard aan gewerkt. Er zal ook landelijk nadere informatie volgen via (aanpassingen op) rechtspraak.nl en het Rechtspraak Servicecentrum, voor lopende maar ook voor nieuwe zaken.

 2. Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) verlengt de proef waarbij mensen via WhatsApp vragen kunnen stellen. Wel verandert het onderwerp waarover dat kan. Sinds maandag 1 juli biedt het RSC via WhatsApptechnische en functionele ondersteuningvoor de digitale diensten van de Rechtspraak. Het gaat dan om vragen over de werking van de digitale systemen en formulieren.

  Het RSC startte op 1 oktober vorig jaar met het aanbieden van WhatsApp voor vragen over gezag. In de praktijk blijkt dat veel mensen dit kanaal weten te vinden en het gebruik van WhatsApp als drempelverlagend ervaren. Wel bleek dat veel vragen, juridische adviesvragen bleken te zijn. Op die vragen kan de Rechtspraak vanwege haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid, geen antwoord geven. Daarom is gezocht naar een onderwerp waarbij het RSC weg kan blijven van de juridische inhoud. Het RSC beantwoordt daarom sinds 1 juli vragen van burgers en advocaten die gebruik maken van de digitale diensten en formulieren van de Rechtspraak. Als het vervolg van de proef met WhatsApp succesvol is, wordt gekeken of dit kanaal structureel en ook voor andere vragen ingezet wordt.

  Het Rechtspraak Servicecentrum

  Het Rechtspraak Servicecentrum is de vraagbaak voor particulieren, organisaties en professionele partijen. Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur zitten medewerkers klaar om vragen over (digitaal) werken en rechtspraak in het algemeen te beantwoorden. Dit kan via social media (Twitter, Facebook en LinkedIn) of telefonisch (088 361 61 61).

 3. Meet the judge: in gesprek met rechters

  Hoe ziet het Nederland er nu en later uit op het gebied van duurzaamheid, onderwijs, werk en inkomen, gezondheidzorg en samenleven? Politici, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties bespreken dat op 30 en 31 augustus tijdens het eerste landelijke Democratiefestival in Nijmegen. Ook de Rechtspraak neemt deel. Zo kunnen bezoekers tijdens meet the judge-sessies in gesprek met rechters, zijn er interactieve rechtspraakcolleges en worden bij een speciale kinderrechtbank zittingen nagespeeld.

  Vieren

  Het Democratiefestival is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met het festival, geïnspireerd door Scandinavische en Baltische edities, wordt de democratie gevierd. Er zijn debatten, open colleges, workshops, theater, filmvertoningen en meer. Het doel is mensen bij elkaar te brengen die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegenkomen en zo de maatschappelijke dialoog te stimuleren. Het festival vindt plaats op het Veur-Lent eiland bij Nijmegen en is gratis toegankelijk.

  Meer informatie: democratiefestival.nu

 4. Video: rechter Jan Moors geeft een toelichting

  Het afgelopen jaar steeg het aantal door de rechter opgelegde tbs-maatregelen. In 2018 werd de maatregel 251 keer opgelegd door de rechter, in 2017 was dit 209 keer. Een verklaring voor de stijging is niet met zekerheid te geven, er is geen onderzoek naar gedaan. Rechter Jan Moors vermoedt dat steeds meer mensen met een psychische stoornis in aanraking komen met het strafrecht.

  Cijfers

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  181147175209251
  Tabel: aantal zaken waarin tbs is opgelegd


  Zie ook: themapagina tbs

 5. Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Als op een later tijdstip ook de Eerste Kamer instemt, betekent dit dat verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt stopgezet. Daarnaast verruimt het wetsvoorstel de mogelijkheden voor mondelinge behandeling in civiele zaken bij alle rechtbanken en hoven. De Rechtspraak koerst op invoering per 1 januari 2020.

  Wetsvoorstel

  Het wetsvoorstelregelt dat straks voor alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht geldt. Hiermee komt een einde aan de huidige situatie, met een apart procesrecht voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en een ander procesrecht voor de overige rechtbanken.
  Een en ander is het gevolg van de beslissing van de Rechtspraak om de digitalisering anders vorm te geven. Advocaten in asiel- en bewaringszaken blijven wel verplicht digitaal procederen. Ook bij de Hoge Raad blijft die verplichting bestaan.

  Advocaten procederen voorlopig op papier

  Advocaten die, na inwerkingtreding van de wet, een civiele vorderingsprocedure starten bij de rechtbanken Midden-Nederland of Gelderland, moeten dat weer zoals voorheen op papier doen met een dagvaarding. De Rechtspraak onderzoekt nog hoe zij het beste kan omgaan met de dan nog onder de KEI-wetgeving lopende digitale procedures. Daarover informeert ze de betrokken advocaten.
  Deze situatie is tijdelijk, in afwachting van de plannen voor digitale toegankelijkheid in civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken.

  Procesvernieuwingen in alle civiele zaken

  De wet uit 2016 gaf niet alleen mogelijkheden voor digitalisering. Deze bracht ook vernieuwingen in het civiele procesrecht. Het wetsvoorstel regelt dat enkele belangrijke vernieuwingen uit de wet van 2016 nu worden overgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze komen door het wetsvoorstel  beschikbaar voor alle rechtbanken en hoven in alle civiele zaken. De rechter krijgt bijvoorbeeld meer ruimte om regie te voeren in het begin van de procedure en kan zo meer maatwerk bieden voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling. Ook vervalt het pleidooi. In plaats daarvan komt de mogelijkheid voor partijen om hun stellingen nader te onderbouwen. Het is nog niet duidelijk wanneer andere onderdelen van de wet uit 2016 worden ingevoerd, zoals de procesinleiding en strakkere termijnen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Cookiewetgeving 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
 
www.cookierecht.nl 
www.opta.nl 
www.consuwijzer.nl

 

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage