www.rechtspraak.nl

Alle landelijke nieuwsberichten van de Rechtspraak
 1. Sinds 1 september is het verplicht om in de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in civiele handelsvorderingen digitaal te procederen. Op dit moment zijn ruim 800 zaken digitaal ingediend. Afgelopen week is op de website van het Advocatenblad een bericht gepubliceerd waaruit men zou kunnen opmaken dat bij de planning van de mondelinge behandeling van digitale zaken er geen rekening wordt gehouden met de verhinderdata van advocaten. Om misverstanden te voorkomen lichten wij de wijze van planning van zittingen in digitale zaken toe, zoals deze ook in het procesreglement (pdf, 788,3 KB)is beschreven.

  Hoe gaan de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland om met verhinderdata van advocaten in digitale zaken?

  Advocaten kunnen, zoals altijd al gebruikelijk is, verhinderdata opgeven. Bij de planning van de zitting wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. De precieze datum is uiteraard afhankelijk van de verhinderdata van advocaten en zittingscapaciteit van rechters en secretarissen. Dat is niet anders dan bij andere civiele zittingen. Het kan zijn dat voor een bepaald specialisme minder rechters beschikbaar zijn maar dat is uitzondering.

  Wanneer vinden zittingen van digitale zaken plaats?

  In beide rechtbanken vinden op meerdere dagen per week digitale zittingen plaats. Naarmate het aantal digitaal ingediende zaken toeneemt zal ook meer tijd voor digitale zittingen worden ingeruimd.  Nog niet alle rechters behandelen digitale zaken, maar ook dat aantal zal naarmate de tijd vordert toenemen.

  Hoe snel staan digitale zaken op zitting?

  Dat is afhankelijk van het verloop van de zaak. Als een zaak wordt ingediend heeft de verweerder nog maximaal zes weken de tijd om zijn verweer in te dienen. Afhankelijk van de termijn waarop de partijen de stukken indienen en de zaak zittingsrijp is wordt deze op zitting gepland. Dat is doorgaans 9 tot 12 weken na indienen verweerschrift.

  Is er meer of minder tijd ingeruimd voor de mondelinge behandeling dan bij papieren zaken?

  De rechter bekijkt op inhoud hoeveel tijd er nodig is voor de behandeling van de zaak. Dat is niet anders dan gebruikelijk, of het nu om digitale of papieren zaken gaat.

 2. Alle computersystemen van de Rechtspraak zijn weer beschikbaar na onderhoud dat afgelopen weekend plaatsvond.

  Als voorzorgmaatregel worden de IT-voorziening extra in de gaten gehouden. Mochten gebruikers onverhoopt op problemen stuiten, dan staat het vRechtspraak Servicecentrum klaar om te helpen.

  afbeelding van een computer
 3. Wetgeving maakt Engelstalig procederen mogelijk

  De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met wetgeving (tweedekamer.nl) die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC), een rechtbank gespecialiseerd in internationale handelsgeschillen.

  Netherlands Commercial Court in Amsterdam

  ‘We zijn blij dat de wetten door de Tweede Kamer zijn aangenomen,’ reageert Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak). ‘Snel nadat de wetgeving ook door de Eerste Kamer is, kunnen we de eerste zaken behandelen bij de NCC. Praktisch gezien staat hiervoor alles in de steigers, maar deze wetgeving is cruciaal omdat het een wettelijke basis geeft om in het Engels te kunnen procederen.’

  Amsterdam

  De NCC wordt een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam. Met de oprichting van de nieuwe rechtbank – waar het Engels de voertaal is – komt de Rechtspraak tegemoet aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven. De NCC biedt deze bedrijven een plek waar internationale handelsgeschillen worden opgelost binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.

  Eerste Kamer

  Alle politieke partijen stemden vandaag in met de nieuwe wetgeving. Voor de NCC van start kan gaan moet eerst nog de Eerste Kamer zich buigen over het wetsvoorstel.

 4. Reactie overheid op strafbaar gedrag moet zichtbaar zijn

  Bij megaschikkingen in strafzaken moet de rechter een controlerende en rechtsbeschermende taak krijgen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is. Dit zegt Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) naar aanleiding van het tv-programma Zembla vanavond over schikkingen buiten de rechter om.

  Illustratieve afbeelding van geld

  Op dit moment speelt de rechter geen rol bij de totstandkoming van schikkingen en transacties tussen het Openbaar Ministerie en een verdachte. Bakker: ‘Het OM maakt zelf een belangenafweging en legt zelf een straf of transactie op die zij passend vinden. We twijfelen er niet aan dat het goed gebeurt, maar de Rechtspraak wil dat deze zaken in openbaarheid worden berecht en door onafhankelijke rechter moet worden beslist.’ Het zou beter dat een schikking pas tot stand kan komen als de rechter hiervoor – na controle – toestemming geeft, stelt Bakker.

  Minder dan 50 procent van de strafzaken wordt aan de rechter voorgelegd. De rest handelt het Openbaar Ministerie (OM) af door bijvoorbeeld de verdachte een geldbedrag te laten betalen waarvoor in ruil de verdachte niet verder wordt vervolgd.

  Zichtbaar

  De afgelopen jaren zocht de wetgever steeds meer (jaarverslagrechtspraak.nl) naar mogelijkheden om strafbare feiten buiten de rechter om af te doen. Volgens Bakker schaadt dit het vertrouwen in de rechtsstaat: ‘Het is belangrijk dat in een rechtsstaat wetten en regels effectief worden gehandhaafd. Het is belangrijk dat iedereen er op kan vertrouwen dat mensen die de regels overtreden, worden opgepakt door de politie, vervolgd door het OM en door de rechter worden bestraft. In het bijzonder geldt dat voor zaken met een grote maatschappelijke impact.’

  Bakker doelt hierbij op zaken zoals de zogenoemde Libor-affaire waar consumenten gedupeerd werden vanwege fraudeerde met rentetarieven. Als dit soort zaken worden afgedaan met bijvoorbeeld een transactie, heeft de rechter op dit moment geen rol en staat daarmee buitenspel. Het is dan voor de samenleving nauwelijks te controleren of zo’n transactie rechtvaardig is, en daarmee is het slecht zichtbaar welke reactie van de overheid volgt op strafbaar gedrag.

  Rol rechter

  In plaats van steeds meer zaken buiten de rechter om af te doen, is het hoog tijd het strafrechtsysteem beter te laten functioneren, vindt Bakker. De rechter een rol geven bij de totstandkoming van transacties bij grote ontnemings- en fraudezaken, kan de strafrechter helpen de rol vervullen die onze rechtsstaat hem heeft toegekend: toetsen, waarborgen, oordelen en uiteindelijk transparant en passend straffen.

 5. Hervormingsplannen familierechters overgenomen

  De Rechtspraak is blij met de resultaten van het Platform Scheiden zonder schade, dat plannen heeft gemaakt om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van een problematische scheiding. Oud-politicus André Rouvoet presenteerde vandaag het resultaat van een opdracht die de ministeries van Justitie en VWS hem gaven: samen met betrokken organisaties ideeën ontwikkelen voor een nieuwe manier van omgaan met (dreigende) vechtscheidingen. Alternatieve werkwijzen die familierechters de afgelopen jaren hebben bedacht en uitgeprobeerd, zijn daarin opgenomen. ‘Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn’, zegt rechter Johan Visser.

  Steeds meer vechtscheidingen

  Problematische scheidingen komen steeds vaker voor en daar zijn de kinderen de dupe van. Zij worden vaak inzet van het gevecht tussen hun vader en moeder, die niet in staat zijn goed om te gaan met de scheiding en zich zo vastbijten in hun strijd, dat ze uit het oog verliezen wat ze hun kinderen aandoen. Er is veel verborgen leed, merken rechters tijdens gesprekken die ze met kinderen voeren rondom het uit elkaar gaan van hun ouders. Kinderen kunnen volledig in de knel komen door loyaliteitsconflicten. Sommigen zien een van de ouders helemaal niet meer of krijgen zelfs te maken met geweld.

  Platform Rouvoet

  Voormalig Kamerlid Jeroen Recourt bedacht enkele jaren geleden de Divorce Challenge, die ruim 500 ideeën opleverde om de schade voor kinderen te beperken. Rouvoet ging daarmee verder en ontwikkelde een samenhangend plan, waarmee in alle fases van een spaak lopende relatie geprobeerd kan worden te voorkomen dat een vechtscheiding ontstaat. Daarin heeft het sociale netwerk van het gezin een rol, maar bijvoorbeeld ook de school en de gemeente. Die zou een scheidingsloket kunnen inrichten waar ouders hulp krijgen als ze er samen niet uitkomen. ‘80 procent van de ouders lukt het om goed uit elkaar te gaan’, zegt Visser. ‘Voor de mensen die dat niet lukt zou een soort gezinsmanager te hulp kunnen schieten, ter bescherming van de kinderen.’ De problemen die daarna nog niet zijn opgelost, kunnen aan de rechter worden voorgelegd.

  Nieuwe werkwijze rechters

  Verschillende rechtbanken en gerechtshoven hebben de afgelopen jaren nieuwe manieren uitgeprobeerd voor het behandelen van vechtscheidingen, waarvan de belangrijkste zijn verzameld in een visiedocument. Die worden nu landelijk ingevoerd. ‘We werken bijvoorbeeld zoveel mogelijk met 1 rechter per scheiding’, zegt rechter Visser. ‘Die behandelt alle zaken, of het nou om alimentatie gaat, huisvesting of de verdeling van zorgtaken. Dat werkt heel goed. De rechter kent de situatie, kan afspraken maken met de ouders en ook zien of die worden nagekomen.’ Verder wordt gewerkt aan het organiseren van goede hulpverlening waar rechters naar kunnen doorverwijzen. ‘Die is nu heel versnipperd en in elke gemeente weer anders’, zegt Visser. ‘Wij proberen in overleg met gemeenten te komen tot 1 hulpaanbod, van licht naar zwaar, waar ouders en kinderen snel terecht kunnen. Als je dan ouders voor je krijgt die elkaar alleen maar zwart maken, kan je bijvoorbeeld de ouders doorverwijzen naar een bemiddelaar en de kinderen naar een lotgenotengroep.’ Rechters schakelen ook steeds vaker gedragsdeskundigen in die de belangen van het kind behartigen in een rechtszaak. ‘Al die ontwikkelingen worden ondersteund door het rapport van Rouvoet’, zegt Visser. ‘We gaan hier dus zeker mee door.’

  Nieuwe scheidingsprocedure

  Ook het verkennen van een nieuwe scheidingsprocedure komt aan bod, die het voor ouders makkelijker maakt om een probleem aan de rechter voor te leggen. Zij hoeven dan niet meer als strijdende partijen naar de rechtbank, met ieder een eigen advocaat (het traditionele ‘toernooimodel’ dat de ruziesfeer nog eens kan versterken), maar kunnen 1 vertegenwoordiger inzetten die namens hen beiden een kwestie aanbrengt waar ze het samen niet over eens worden. De rechter, eventueel bijgestaan door een gedragsdeskundige, probeert ouders tot een vergelijk te brengen of neemt een beslissing waar zij mee verder kunnen in afwikkeling van hun scheiding. De Rechtspraak pleit al geruime tijd voor de mogelijkheid om te experimenteren met zo’n laagdrempelige procedure. Daarvoor is een wetswijziging nodig, waar het regeerakkoord ruimte voor biedt.

  Proef

  'Ik verwacht dat we dit jaar nog een proef kunnen houden met een alternatieve procedure', zegt Visser. 'Maar het duurt denk ik nog jaren voordat we weten hoe die er het beste uit kan zien, want er zijn veel keuzes te maken.  Bijvoorbeeld: wie vertegenwoordigt de ouders in deze procedure? Advocaten vinden dat dat een advocaat moet zijn, maar in het rapport van Rouvoet wordt ook gesproken over mensen met een andere deskundigheid. Ik zie dit rapport als een schakel in een ketting die nog niet af is. Dit versterkt wat al goed werkt en geeft een visie op een toekomst, waarin gezinnen met problemen rondom de scheiding beter worden begeleid en de rechter in een minder geëscaleerde situatie wordt ingeschakeld. Dat kan voor de kinderen alleen maar beter zijn'

  Zie ook: themapagina Vechtscheidingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Cookiewetgeving 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
 
www.cookierecht.nl 
www.opta.nl 
www.consuwijzer.nl

 

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage