Damoclesfoto.png

 

Damoclesbeleid Gemeenten in combinatie met Bewijsrapportage.nl

De burgemeester van onder andere de Gemeente Hoorn heeft de bevoegdheid om op basis van artikel 13b van de Opiumwet woningen en lokalen te sluiten. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid beschikt de burgemeester over beleidsvrijheid. De burgemeester van Hoorn heeft eind 2016 beleid vastgesteld waarin wordt aangegeven op welke manier invulling wordt gegeven aan de bevoegdheid van artikel 13b van de Opiumwet.

Artikel 13b lid 1 Opiumwet luidt als volgt;

"De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanweizg is".

Het doel van artikel 13b Opiumwet is de preventie en beheersing van de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico's voor de volksgezondheid en het voorkomen van nadelige effecten van de handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden. Beoogd wordt het definitief doorbreken van de gang naar het lokaal of de woning en de bekendheid van het lokaal of woning in kringen van telers, handelaren en gebruikers van verdovende middelen. Het gaat om een herstelsanctie en is niet bedoeld als straf.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een sluiting van een woning en een lokaal. Hoewel de sluiting van een woning ingrijpender is dan de sluiting van een lokaal is de impact van een plantage in een woning ook groter voor de omgeving dan bij een lokaal. Daarnaast wordt bij aangetroffen harddrugs direct tot sluiting overgegaan. Deze overtredingen zijn dusdanig ernstig dat een directe sluiting gerechtvaardigd is. In het geval van hennepkwekerijen wordt eerst een bestuurlijke waarschuwing gegeven tenzij er sprake is van een ernstig geval.

Inmiddels is de jurisprudentie enkele stappen verder en is er op 17 juli 2019 een uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:2462) gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Samengevat stelt deze uitspraak het volgende; "Verhuurders dienen het gehuurde niet alleen te bezoeken, maar ook te controleren".

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in deze uitspraak geoordeeld dat eigenaren, om met recht te kunnen stellen dat hen geen verwijt kan worden gemaakt van de aanwezigheid van drugs in het verhuurde pand, niet alleen het verhuurde pand moeten bezoeken, maar ook controles moeten uitvoeren die gericht zijn op het gebruik van het pand.

Het advies vanuit Bewijsrapportage.nl is op basis van de uitspraak van de Raad van State en het gehanteerde Damoclesbeleid; "controleer met regelmaat de onroerende zaken die u in de verhuur heeft!"

Bewijsrapportage.nl adviseert verhuurders om periodiek door de gerechtsdeurwaarders van Kerckhoffs & Lasonder een proces-verbaal van constatering (bewijsrapportage) op te laten maken van het gehuurde. De gerechtsdeurwaarder legt in een proces-verbaal zijn bevindingen op locatie vast. Naast deze feitenvastlegging, dat een bewijs van controle is, gaat er een preventieve werking van uit. De kans op hennepteelt in het gehuurde neemt daarmee substantieel af.

 

 

INZET PROFESSIONELE ISO KLASSE II GELUIDSMETER

Op verzoek van een technisch-installateur heeft Bewijsrapportage.nl geluidsmetingen vastgelegd in een proces-verbaal van constatering.

De door Bewijsrapportage.nl ingezette geluidsmeters zijn gekalibreerd volgens de DIN EN ISO 9001 voorschriften. De apparatuur is bijzonder geschikt voor het meten van geluidsoverlast op het gebied van industriële, gezondheid, veiligheid en milieu-monitoring. Door het gebruik van een datalogfunctie, waarmee tot 32700 meetwaarden kunnen worden opgeslagen, is monitoring op lange termijn mogelijk. Meetwaarden kunnen met behulp van een web-applicatie realtime worden uitgelezen en vastgelegd.

 

 

Recentelijk hebben wij een parel van een Langhuisstolp met dwarseind uit 1840 mogen vastleggen in een proces-verbaal van constatering ("Bewijsrapport"). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit onze dochterorganisatie "Bewijsrapportage.nl".

Naast dit Rijksmonument zal op korte termijn een woning worden gesloopt om vervolgens een nieuwe villa te realiseren. Omdat deze werkzaamheden gepaard gaan met grondbewegingen en trillingen hebben wij, in opdracht van de ontwikkelaar, de huidige staat van de stolp tot in detail vastgelegd in woord en digitaal beeld.

 

De Hoge Raad heeft op 25 november 2016 (HR:2016:2704) laten weten dat de formulering in een 14-dagen-brief dat er betaald moet worden "binnen 14 dagen na heden" of "binnen 14 dagen na verzending van deze brief" juridisch niet juist is om voor vergoeding van de incassokosten in aanmerking te komen.

Volgens de Hoge Raad moet de formulering zijn;

"binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze aanmaning bij u is bezorgd" of

"binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd".

NB: de 14-dagen-brief is uitsluitend noodzakelijk indien de schuldenaar een consument is.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Cookiewetgeving 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
 
www.cookierecht.nl 
www.opta.nl 
www.consuwijzer.nl

 

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage