WET LEGT BETALINGSTERMIJNEN AAN BANDEN!

Sinds 16 maart 2013 heeft het MKB meer steun in de rug gekregen, omdat vanaf dan de EU-richtlijn betalingstermijnen is doorgevoerd in de Nederlandse Wet. De nieuwe Wet ziet toe op de bestrijding van betalingsachterstanden in zakelijke transacties (B2B).

Per 16 maart jl. geldt voor facturen waarbij geen betalingstermijn is afgesproken, dat deze binnen 30 dagen betaald moeten worden. Is er niet binnen deze wettelijk gestelde termijn betaald, dan is de debiteur wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd over de openstaande factuur.

De belangrijkste, aanvullende instrumenten ter bestrijding van betalingsachterstand zijn:

Een minimumvergoeding van 40 euro voor invorderingskosten. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken;

Een maximum betaaltermijn voor overheidsinstanties van in beginsel 30 dagen;

Een maximum betaaltermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen van in beginsel 60 dagen;

Een maximum verificatieperiode van in beginsel 30 dagen;

Een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1 procentpunt;

Het stellen van grenzen aan de contractsvrijheid met de introductie van een regeling van kennelijk onbillijke contractbepalingen en kennelijk onbillijke praktijken.

Wat verandert er?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Vanaf 16 maart geldt voor business-to-business (B2B) dat:

Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald;

In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken;

Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is;

Bedrijven en overheden moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk;

Bij geen of te late betaling geldt dat u een standaardvergoeding voor incassokosten mag vragen. U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Hebt u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Minimum betalingstermijn.

Er is en er komt geen wettelijke minimum betalingstermijn. U maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. U kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van klantvriendelijk en effectief debiteurenbeheer.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Cookiewetgeving 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
 
www.cookierecht.nl 
www.opta.nl 
www.consuwijzer.nl

 

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage