VEREENVOUDIGING BESLAGVRIJE VOET PER 01.01.2021

Er is beslag gelegd op uw inkomsten door de gerechtsdeurwaarder.

Degene onder wie beslag is gelegd (werkgever of uitkerende instantie), is verplicht om op grond hiervan een deel van uw inkomsten in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt gebruikt voor het aflossen van schulden.

Welk bedrag ontvangt u zelf nog?

Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen, vindt u onder het kopje ‘Uw beslagvrije voet’. Dit bedrag is onder andere afhankelijk van uw inkomsten en uw leefsituatie.

De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis, of het bedrag dat u uitgeeft aan dagelijkse boodschappen voor uzelf en de leden van uw huishouden. Ook de betaling van de premie voor de zorgverzekering valt hieronder.

Het kan zijn dat het CAK de bestuursrechtelijke premie inhoudt middels bronheffing. In dat geval betaalt u die premie niet meer zelf en ontvangt u dus minder dan de beslagvrije voet.

De berekening van de beslagvrije voet is geregeld in de wet. In de wet is ook bepaald dat in elk geval 5% van het netto-inkomen moet worden gebruikt voor de aflossing van schulden. Daardoor is de beslagvrije voet nooit hoger dan 95% van het totale netto-inkomen van u en uw eventuele partner.

Geen woonadres in Nederland?

Indien u geen woonadres in Nederland heeft of wanneer u een briefadres in Nederland heeft, dan geldt in beginsel een andere berekening van de beslagvrije voet. In dat geval zal de gerechtsdeurwaarder aanvankelijk namelijk van minder gegevens kunnen uitgaan. Indien u volledig inzicht geeft in uw leefsituatie en bronnen van inkomsten, kan dat tot een verhoging van de beslagvrije voet leiden. Beschikt u over een vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland, dan wordt de beslagvrije voet aangepast wanneer de levenstandaard van het betreffende land lager is dan in Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.uwbeslagvrijevoet.nl.

Aanpassing in verband met woonlasten?

In bijzondere gevallen biedt de wet de mogelijkheid om de beslagvrije voet (tijdelijk) te verhogen in verband met uw woonlasten. Onder de kopjes ’Geef het aan ons door als’ en ‘Bedragen die niet meetellen’ kunt u lezen of dit op u van toepassing is. Indien de berekening van de beslagvrije voet echter al eens is aangepast in verband met uw woonlasten, kunt u in het bijgevoegde overzicht vinden welke gegevens daarvoor zijn gebruikt.

Andere inkomsten?

Indien u of uw eventuele partner inkomsten heeft die niet in het bijgevoegde overzicht staan vermeld, dan dient u dat door te geven aan de gerechtsdeurwaarder. U bent hiertoe verplicht op grond van de wet.

Is er al beslag gelegd op andere inkomsten?

Indien er al beslag is gelegd op andere inkomsten van u of van uw eventuele partner, dan dient u dit door te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Daarbij moet u aangeven door wie er beslag is gelegd en op welke inkomsten.

Geef ook aan de gerechtsdeurwaarder door indien een schuld wordt verrekend met andere inkomsten. U moet daarbij aangeven tussen welke partijen de schuld wordt verrekend en om welk bedrag per periode het gaat.

Klopt uw beslagvrije voet?

Indien u uw beslagvrije voet wilt narekenen met uw eigen gegevens, kunt u dat doen via www.uwbeslagvrijevoet.nl. Daar kunt u ook vinden welke bewijsstukken van belang zijn wanneer u wilt dat uw beslagvrije voet opnieuw wordt berekend en vastgesteld.

De gerechtsdeurwaarder maakt voor de bepaling van uw inkomsten en leefsituatie onder meer gebruik van de Basisregistratie Personen en de UWV-Polis administratie. Hij kan de gegevens die daarin zijn opgenomen echter niet voor u aanpassen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens correct in die registers zijn opgenomen. Wilt u meer weten over het aanpassen van uw gegevens, ga dan naar www.uwbeslagvrijevoet.nl/rectificatie.

Verandert er iets in uw inkomsten of leefsituatie?

Geef dit dan door aan de gerechtsdeurwaarder. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de beslagvrije voet.

Hoe wordt uw privacy beschermd?

Op het gebruik van de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de beslagvrije voet is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Wilt u meer weten over het gebruik van gegevens en uw privacy, ga dan naar www.uwbeslagvrijevoet.nl/privacy.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Cookiewetgeving 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
 
www.cookierecht.nl 
www.opta.nl 
www.consuwijzer.nl

 

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage