De Hoge Raad heeft op 25 november 2016 (HR:2016:2704) laten weten dat de formulering in een 14-dagen-brief dat er betaald moet worden "binnen 14 dagen na heden" of "binnen 14 dagen na verzending van deze brief" juridisch niet juist is om voor vergoeding van de incassokosten in aanmerking te komen.

Volgens de Hoge Raad moet de formulering zijn;

"binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze aanmaning bij u is bezorgd" of

"binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd".

NB: de 14-dagen-brief is uitsluitend noodzakelijk indien de schuldenaar een consument is.

 

Per 1 januari 2016 is het Digitaal Beslagregister (DBR) voor gerechtsdeurwaarders opengesteld.

Welke beslagen?

In het DBR worden door de gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2016 alle beslagen die zij leggen ten laste van natuurlijke personen op salaris, uitkering, toeslagen of andere periodieke uitkeringen vastgelegd.

Verplichting:

Op basis van de voor de deurwaarders geldende "Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders" en het daaraan verbonden reglement zijn wij in bepaalde gevallen verplicht om te controleren of de schuldenaar/debiteur in het DBR voorkomt.

Deze verplichting geldt kort gesteld:

  1. voorafgaand aan een dagvaarding in eerste aanleg met betrekking tot alleen een geldvordering;
  2. voorafgaand aan een beslag op een periodieke uitkering;

Als de debiteur in het DBR voorkomt en uit de gegevens blijkt dat bij een eventueel beslag voor uw vordering redelijkerwijs niet binnen 3 jaat zal kunnen worden voldaan, moeten wij onze opdrachtgever hierover informeren. Daarbij zal door ons kantoor geen inhoudelijke informatie kunnen worden verstrekt.

Schriftelijke opdracht bij negatieve registratie:

Op basis van onze melding dient onze opdrachtgever ons expliciet opdracht te geven om de opdracht tot dagvaarding of beslag uit te voeren. Deze opdracht moet schriftelijk of per e-mail omdat wij het antwoord aantoonbaar moeten hebben opgeslagen in het dossier.

Kosten:

De kosten voor het raadplegen van het DBR zijn voor 2016 vastgesteld op € 1,42 exclusief BTW. Bij voortzetten van de opdracht worden deze kosten meegenomen in het exploot, bij het niet-doorzetten van de opdracht zijn wij genoodzaakt deze kosten door te belasten aan de opdrachtgever.

zie ook verordening digitaal-beslagregister

 

Recentelijk hebben wij in opdracht van Stichting Oud Hoorn diverse bewijsrapportages opgesteld van de binnen- en buitenzijde van enkele Rijksmonumenten.

Deze rapportages (nulmeting) zijn uit voorzorg opgemaakt voordat een aannemer start met het uitvoeren van zware werkzaamheden aan de openbare weg gelegen aan de voorzijde van deze Rijksmonumenten. Een mooie opdracht waarop wij zeer trots zijn. www.bewijsrapportage.nl

Buiten kantoortijden zijn wij voor prangende vragen bereikbaar voor opdrachtgevers en debiteuren via onze WhatsApp-dienst.

Middels deze functionaliteit vergroten wij onze dienstverlening om nog beter bereikbaar te zijn voor onze relaties.